Untitled Document
 
Total 103
번호 제       목 날짜 조회수
  2021 08 Event 07-21 51
  2021 07 Event 06-24 120
  2021 06 Event 05-24 228
  2021 05 Event 04-29 257
  Starting on May (Weekend Project with Family) 04-14 358
  2021 04 Event 04-02 326
  2021 03 Event 03-16 312
  2021 02 Event 01-27 475
  2021 01 Event 01-06 506
  2020 12 Event 12-02 510
  2020 11 Event 10-30 686
  2020 10 Event 09-23 634
  클랩 정상등원안내 09-13 659
  휴원연장공지 09-04 570
  Say "Hello" 08-29 551
  휴원 공지 08-28 504
  2020 09 Event 08-27 505
  2020 08 Event 07-22 616
  2020 07 Event 06-26 640
  2020 Summer Camp 06-23 716
  2020 06 Event 05-29 685
  4월13일(월) 개학안내 04-04 742
  4월6일(월) 개학안내 03-19 711
  ***클랩 휴원연장 안내*** 03-05 784
  2020 03 Welcome to K.LAB! 02-28 751
  코로나바이러스로 인한 임시휴원 안내 02-23 706
  2020 02 Event 01-30 724
  신종 코로나바이러스 관련안내 01-28 707
  2020 01 Event 01-02 801
  2019.12 Event 12-06 783
  2019.11 Event 12-06 765
  2019.10 Event 10-07 923
  2019. 09 Event 09-02 886
  2019.08 Event 08-12 851
  2019.07 Event 06-28 968
  2019.06 Event 05-31 942
  2019.05 Event 05-28 939
  2019.04 Event 04-09 914
  2019.03 Event 03-08 982
  2019.02 Event 02-01 1028
  2019 January Event 01-07 943
  2018 December Event 11-30 1025
  2018년 11월 공지 11-05 960
  2018년10월 행사안내 10-11 955
  2018년 9월 행사안내 10-11 933
  2018년 8월 행사안내 10-11 877
  2018년 7월 행사안내 10-11 837
  2018년 6월 행사안내 10-11 799
  2018년 5월 행사안내 04-26 1110
  2018년 4월 행사안내 03-30 1075
  2018년 3월 행사안내 03-29 1016
  2018년 2월 행사안내 02-02 1200
  2018년 1월 행사안내 12-22 1182
  2017년 12월 행사 안내 12-01 1098
  2017년 11월 행사 안내 11-02 1123
  2017년 10월 행사 안내 09-29 1091
  2017년 9월 행사 안내 09-06 1091
  2017년 8월 행사 안내 08-02 1067
  2017년 7월 행사 안내 07-05 1076
  2017년 6월 행사 안내 06-01 1055
  2017년 3월 행사안내 03-08 1143
  2017년 1월 행사안내 01-06 1368
  2017년 12월 행사 안내 12-01 1245
  11월 행사 안내 11-09 1188
  10월 행사 안내 10-07 1216
  9월 행사안내 09-01 1232
  8월 행사 안내 08-16 1202
  7월 행사 안내 08-16 1156
  6월 행사 안내 06-15 1304
  5월 행사안내 05-17 1281
  4월 행사안내 05-17 1203
  3월 행사안내 05-17 1210
  2월 행사안내 05-17 1238
  1월 행사안내 05-17 1083
  Stanford Achievement Test 실시 11-18 1940
13 12월 행사 안내 12-01 1155
12 Stanford Achievement Test 실시 11-18 1940
11 11월 행사 안내 11-11 1108
10 2015학년 입학 설명회 및 무료 체험수업 안내 10-21 1456
9 10월 행사 안내 10-21 991
8 K.LAB Experience Day 안내문 09-25 1094
7 청평 농장 Field Trip 안내문 09-24 1090
6 아이 영어 교육의 첫걸음, 파닉스기법 - 한국일보 기사 05-14 1621
5 [에듀]클랩어학원 “자녀 영어교육 해법은 읽기다” - 한국일보 … 03-18 1850
4 스칸디 교육철학 실천하는 영어유치원 클랩(K.LAB) - 한국일보 … 01-17 2280
3 토요 체험 수업 안내문 01-07 1542
2 K.LAB 대표 - 2014 신년사 01-05 1626
1 클랩어학원 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다. 10-02 1322
 1  2  3  4  5  6  7